aanleveren van beeldmateriaal

Hieronder volgt een korte lijst met op- en aanmerkingen m.b.t. het aanleveren van digitaal beeldmateriaal en 3d bestanden.

Ook is er algemene informatie te vinden over resolutie, en de invloed van resolutie en dpi op de bestand grootte, render tijden en drukwerk bestanden.

– Alle bronmateriaal dient in digitale vorm te worden aangeleverd.
– Het inscannen en nabewerken van foto’s voor digitaal gebruik wordt als aparte kostenpost in de opdracht meegenomen.

dpi’s

– Digitaal beeldmateriaal bestemd voor monitor of TV dient minimaal aangeleverd te worden in 72dpi per bestand.
– Digitaal beeldmateriaal bestemd voor drukwerk dient aangeleverd te worden in 300dpi per bestand.

– Indien de werkzaamheden dit vereisen, moet de opdrachtgever alle in de documenten gebruikte fonts meeleveren, geschikt voor het Windows platform. Om problemen te voorkomen is het vaak beter fonts om te zetten naar zg. ‘outlines’.

Menu