aanleveren van beeldmateriaal

Hieronder volgt een korte lijst met op- en aanmerkingen m.b.t. het aanleveren van digitaal beeldmateriaal en 3d bestanden.

Ook is er algemene informatie te vinden over resolutie, en de invloed van resolutie en dpi op de bestand grootte, render tijden en drukwerk bestanden.

– Alle bronmateriaal dient in digitale vorm te worden aangeleverd.
– Het inscannen en nabewerken van foto’s voor digitaal gebruik wordt als aparte kostenpost in de opdracht meegenomen.

dpi’s

– Digitaal beeldmateriaal bestemd voor monitor of TV dient minimaal aangeleverd te worden in 72dpi per bestand.
– Digitaal beeldmateriaal bestemd voor drukwerk dient aangeleverd te worden in 300dpi per bestand.

– Indien de werkzaamheden dit vereisen, moet de opdrachtgever alle in de documenten gebruikte fonts meeleveren, geschikt voor het Windows platform. Om problemen te voorkomen is het vaak beter fonts om te zetten naar zg. ‘outlines’.

– Voor fotomateriaal geldt een minimale resolutie van 2000×1500 pixels, ook wel ‘3 Megapixel’ genoemd.
– Foto’s genomen met mobiele telefoons worden niet geaccepteerd.

– Alle fotomateriaal aanleveren in hoge kwaliteit JPEGS (geen zichtbare compressie), en bij voorkeur in een uncompressed formaat zoals TIFF, TGA en RAW.
– Voor alle andere beeldmateriaal geldt een minimale resolutie van 3000×2000 pixels.

– Dit beeldmateriaal aanleveren in de formaten Targa of TIFF, bij voorkeur in 16 of 32 bit.
– Adobe Photoshop bestanden aanleveren in CS5 formaat of lager. Tenzij voor de werkzaamheden anders wordt bepaald, losse lagen samenbrengen tot 1 laag.

–  Vector bestanden aanleveren in Adobe Illustrator bestanden versie CS5 of lager.
Afhankelijk van het document en doeleinden, worden bestanden in het EPS of PDF formaat ook geaccepteerd.

Andere vectorformaten zoals als Corel Draw etc. worden niet geaccepteerd.

– Voor het aanleveren van digitaal videomateriaal geldt een minimale resolutie van full HD (1920×1080).

zg. 720p (1280×720) en PAL (720×576) wordt alleen geaccepteerd in speciale gevallen.

Alle videobeelden aanleveren in uncompressed QT formaat, of in overleg. Videobeelden geschoten met apparatuur zoals smartphones, mini videocamera’s etc. worden, in verband met de lage kwaliteit en codec problemen, niet geaccepteerd.

– Digitale 3D bestanden dienen te worden aangeleverd in de volgende formaten:

– Autodesk Softimage scene, Autodesk Maya 2016, Autodesk FBX 2012, of in het .OBJ formaat.
– 3DS MAX scenes, of andere 3D software scenes of modellen worden alleen in speciale gevallen geaccepteerd. De hiervoor benodigde conversies en extra tijd worden als een aparte kostenpost doorberekend in de factuur.

Alle voor de scene of 3d model te gebruiken bestanden als textures, foto’s etc. dienen meegeleverd te worden in een formaat als eerder omschreven.

De resolutie van digitaal beeldmateriaal is eigenlijk niets anders dan de beeldpunten (pixels) in de breedte en hoogte op het beeldscherm.

Voor digitale foto’s wordt dit vaak vertaald naar Megapixels. B.v. een 3 Megapixel foto is ca. 2000 pixels breed en 1500 pixels hoog, wat 3 miljoen pixels (Megapixels) oplevert.
Hoe meer pixels het beeldformaat bevat, des te fijner de details kunnen zijn.
Dit heeft echter een prijs, want hoe meer pixels een bestand bevat, hoe meer ruimte het bestand inneemt op de harde schijf in Mb.

De verhouding tussen verschillende resoluties is kwadratisch, of simpeler gezegd, een verdubbeling van de breedte/hoogte betekend een globale verviervoudiging van het aantal pixels.

Voor videobeelden geldt in principe hetzelfde:
Het nu standaard Full HD videoformaat van 1920×1080 is een beeldverdubbeling t.o.v. het oude PAL formaat (720×576).
Full HD heeft echter 5x zoveel pixels (2.073.600 vs 414.720), en kan dus veel meer detail bevatten als het oude beeldformaat van 4:3.

Voor drukwerk gelden een aantal extra eisen.

Waar monitoren normaal gesproken de digitale beelden laten zien op 72 of 96 dpi (hoeveelheid pixels per 2,54cm), moet men voor bestanden bestemd voor drukwerk uitgaan van 300 dpi per bestand. Dit om een scherpe afdruk te kunnen maken op papier.
Dit betekend grofweg een – factor 3 tot 4 – voor de breedte/hoogte verhouding van een digitaal beeld.

B.v. een 3 Megapixel foto (2000x1500px) van 72dpi levert een scherpe afdruk op van ca. 10 x 15 cm.
Wil je nu dezelfde foto op A4 of A3 formaat met dezelfde scherpte uitprinten, zal de hoeveelheid pixels groter moeten zijn.

Rekenvoorbeeld:
3 Megapixel: 2000px./300dpi=6.67 * 2,5cm(inch)= 16,6 cm hoog, 1500px/300dpi=5 * 2,5cm= 12,5cm breed. Dus een 10×15 foto kan scherp worden uitgeprint via een 3 Megapixel bestand.
A4: 29,7cm hoog/2,54cm= 11,7 * 300dpi= 3510px, 21cm breed/2,54cm = 8,27 * 300dpi= 2480px.

We zien dus dat om een gelijkwaardig scherpe afdruk op A4 te kunnen printen, het bestand in pixels bijna een factor 3  (3.000.000 vs. 8.704.800) groter moet zijn.

3D renderen voor drukwerk
Deze grotere bestanden hebben hun invloed op het renderen (uitrekenen) van 3d beeldmateriaal voor drukwerk. Omdat er meer pixels moeten worden berekend, resulteert dit altijd in langere rendertijden.

Om vertraging in de oplevering van beeldmateriaal te voorkomen, dient men dient hier terdege rekening mee te houden in de planning van een project.