Privacy Statement

Rowu Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contact

Rob Wuijster is de Functionaris Gegevensbescherming van Rowu Media.
Hij is te bereiken via telefoon, email en/of het formulier op de contact pagina.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rowu Media?

Rowu Media verwerkt persoonsgegevens die door (potentiele) klanten via de website, email of telefonisch worden aangeboden.

Gegevensoverzicht:

Welke persoonsgegevens bewaart Rowu Media, waarom, en hoe lang?

Persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnumer
Bankrekeningnummer
KvK nummer
BTW nummer
Email-adres

Waarom?

Factureren
Factureren
Contact mogelijkheid
Factureren
Factureren
Factureren
Contact mogelijkheid

Hoe lang?

Wettelijke termijn van 7 jaar
Wettelijke termijn van 7 jaar
Tot aan verzoek opzegging
Wettelijke termijn van 7 jaar
Wettelijke termijn van 7 jaar
Wettelijke termijn van 7 jaar
Wettelijke termijn van 7 jaar

Rowu Media maakt geen gebruik van Statcounter en/of Google Analytics.
Rowu Media bewaart dus geen (geanonimiseerde) IP-adressen, locatiegegevens, browsertype en Operating System gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rowu Media deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Rowu Media blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Rowu Media jouw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij aanmeldlijsten voor een evenement/bijeenkomst) verstrekt doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rowu Media gebruikt alleen functionele cookies, en geen analytische en tracking cookies.
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Rowu Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookie zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Namens de AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rowu Media.

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Rowu Media een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, in een relevant computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen middels de contact pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rowu Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via het contact formulier.